ULIKE UTTRYKK: Arrangøren legger opp til at deltakerne skal få bruke uttrykk på sitt eget nivå. Sang og musikk er en sentral av del av dette uttrykket under samlingene i kirken.  Foto: Tor-Helge Gundersen

Klubben 
med det store 
hjerterommet

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.