ULIKE UTTRYKK: Arrangøren legger opp til at deltakerne skal få bruke uttrykk på sitt eget nivå. Sang og musikk er en sentral av del av dette uttrykket under samlingene i kirken.  Foto: Tor-Helge Gundersen

Klubben 
med det store 
hjerterommet

Tarjei Gilje: Svein-Magne Pedersen dropper teletorget

nyhetskommentar

Fem dager etter at VG publiserte en serie artikler med til dels ganske sterk kritikk av helbredelsesevangelist Svein-Magne Pedersen snakket han torsdag kveld åpent om hvordan han har opplevd de siste dagene.

Trakassering blir politikk

NY RAPPORT

En av tre europeiske land har nasjonalistiske partier som uttaler seg negativt mot religiøse minoriteter.

Død uten nøkler

andakt

En av mine forkynnervenner sier det slik: «Kristus har nøklene. Døden har ikke lenger nøklene til eget hus.»