ULIKE UTTRYKK: Arrangøren legger opp til at deltakerne skal få bruke uttrykk på sitt eget nivå. Sang og musikk er en sentral av del av dette uttrykket under samlingene i kirken.  Foto: Tor-Helge Gundersen

Klubben 
med det store 
hjerterommet

Jesus – Frelseren

andakt

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg», forteller Johannes 3,16.