HVER NATT: Magdalena Storsjø forteller at hun hver natt våkner og får et nytt ord fra Gud. Snart blir det bok av det første året med nattlige budskap.  Foto: Fanny Storsjø

Blir vekket hver natt for å oppmuntre andre

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.