VANDRING FOR FORANDRING: Pilegrimsvandringene for pårørende etter selvmord har vist seg å være et viktig redskap i sorprosessen for mange etterlatte.  Foto: 

Bruker pilegrimsvandring i sorgarbeidet

Sladder og søppeljournalistikk

SYNSPUNKT

Jeg er en kristen journalist. Selv om min jobb ikke er å drive kristen journalistikk, utgjør min tro en viktig del av verdisynet som ligger i bunn for alt mitt virke.

Gud gir gode gaver

ANDAKT

Jesus døde både for deg og dem. Han frelser alle som kommer til Ham. 
Kommer du?