VANDRING FOR FORANDRING: Pilegrimsvandringene for pårørende etter selvmord har vist seg å være et viktig redskap i sorprosessen for mange etterlatte.  Foto: 

Bruker pilegrimsvandring i sorgarbeidet

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.