BOKANMELDELSE: «Som det fremgår av det jeg her har skrevet, har jeg en del innvendinger mot bokens fremstilling, men like fullt har den gitt meg inspirasjon og utfordringer til på nytt å gå inn hva Bibelen taler til meg om temaet «velsignelse»,» skriver Audun Mosevoll. Foto: Steve Halama/Unsplash

Velsignelsens vei

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.