BOK: «Romanen forteller om systemet som er bygget opp omkring asylordningen og hvordan myndighetene behandler dem som har flyktet til Norge», skriver Audun Mosevoll. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Troverdig om ung asylsøker

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.