BODSKAP: Det er å vona at mange tek mot verket og let seg utfordra og rettleia av det stoffet vi her får del i – ja, av den bodskapen vi her vert utfordra av, skriver Johannes Kleppa.  Foto: Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien, NTB Scanpix

Sekularisering av diakonien

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.