ISRAEL: «Det er ikke Løvdahls poeng å glorifisere staten Israel. Men han peker på at staten er et ekte demokrati; noe som er en sjeldenhet i den delen av verden», skriver Paul Odland. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Kortfattet Israels-forsvar

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.