ÅNDEN: «Liturgi må ikke reduseres til formler og ytre rammer, og Åndens liv må ikke devalueres til stammespråk uten ordbok. Slik ligger kanskje noe av Hegertuns (bildet) viktigste utfordring i å hjelpe karismatikere til å tenke mer sakramentalt og sakramentalister til å tenke mer bibelsk karismatisk», skriver Tarjei Gilje.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Karismatikk for alle

Allsang over grensen

Allsang på grensen

Allsang skal bestå av sanger folket er kjente med, innenfor alle sjangre. Men drikkeviser og griseviser med fyll og sex har ingenting å gjøre i et slikt program.

Få kvinnelige styreledere i Kristen-Norge

LIKESTILLING

Kun 17 prosent av styreledere i kristne organisasjoner er kvinner. – som kvinne må man hele tiden slåss for sin posisjon, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.