ET ANNET BLIKK: – Ved å se mer på Jesus, kan mye godt skje. Du kan komme til å se på andre mennesker med et litt annet blikk. Ja, kanskje vil du møte andres blikk litt oftere og være åpen for de samtalene som kan oppstå, skriver Torbjørg Oline Nyli. Foto: Fotolia.com

Jesus. Bare Jesus

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.

Fake news?

I fokus

Jeg vil stå opp for pressefriheten. Tross våre sukk er den et gode det er verdt å sloss for.

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.