Illustrasjonsfoto: Racineur/CC/Flickr

Tjener eller Herre?

Nytter det å be?

andakt

Har ikke du også mange ganger følt at Gud var sen? Har du ikke mange ganger bedt bønner over lang tid som aldri ble besvart?