Illustrasjonsbilde fra norsk natur, med Briksdalsbreen i midten av bildet. Foto: Fotolia.com

Landskap

Kjenn at jeg er Gud

andakt

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.» Salme 46,11-12.