Illustrasjonsbilde fra norsk natur, med Briksdalsbreen i midten av bildet. Foto: Fotolia.com

Landskap

Gud gir gode gaver

ANDAKT

Jesus døde både for deg og dem. Han frelser alle som kommer til Ham. 
Kommer du?