Jeg har ikke vært i himmelen før, derfor kan det virke rart å skulle lengte dit som om det var min egentlige hjemplass, skriver Gunnlaug Bø i denne andakten. Illustrasjonsbilde: Fotolia  Foto: 

Et midlertidig hjem

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.