Jeg har ikke vært i himmelen før, derfor kan det virke rart å skulle lengte dit som om det var min egentlige hjemplass, skriver Gunnlaug Bø i denne andakten. Illustrasjonsbilde: Fotolia  Foto: 

Et midlertidig hjem

Den stille uke

andakt

Den kristne kirke følger i stillhet og bønn Jesus Kristus på hans lidelsesvei mot langfredag, Golgata kors og seieren påskemorgen.