TO SIDER: ImF-forkynner Roald Evensen mener det er grunn til å minne om at både arabere og israelitter lider i Midtøsten-konflikten. Han oppfordrer til bønn for begge parter.  Foto: Byline stor

Kritiserer kristent hat mot arabere

Kan vi stole på Gud?

lederartikkel

Det å stole på Gud og å leve i tillit til Ham vil antakelig påføre oss alle noen runder med smertelige erfaringer 
og erkjennelser.

Vekkelse og lovens tre bruk

vekkelse

Skal det bli vekkelse må det forkynnes slik at mennesker opplever seg selv som fortapte syndere som trenger frelse, og for å oppnå dette må loven brukes i forkynnelsen.