KORGLEDE: Man gir seg ikke med kor, selv om ten-sing er tilbakelagt, mener de fire representantene for NGV. Fra venstre: Morten Høie, Ingrid Synnevaag, Kristin Minde 
Kråkenes og Marit Nordbø. FOTO: NGV  Foto: Byline stor

– Kor er ikke noe man slutter med

Russekulten

debatt

Jeg sliter med å kombinere min tro med russetid, og velger derfor å ikke være russ. La meg forklare hvorfor.

Israels mange venner

synspunkt

Hva mener vi når vi taler om landløftet til Israel? Bør også dette løftet leses i lys av Det nye testamentet? Er det gitt at staten Israel i alle deler er identisk med Israels folk, slik det omtales i Bibelen?

Følge ham

andakt

Selv om disiplene fulgte Jesus med en gang, brukte de tid på å forstå hva det innebar.