KORGLEDE: Man gir seg ikke med kor, selv om ten-sing er tilbakelagt, mener de fire representantene for NGV. Fra venstre: Morten Høie, Ingrid Synnevaag, Kristin Minde 
Kråkenes og Marit Nordbø. FOTO: NGV  Foto: Byline stor

– Kor er ikke noe man slutter med

Kraften i Jesu navn

sang

Hillsong har på mange måter blitt ensbetydende med begrepet «moderne lovsang». Og mange har forsøkt å gjøre dette begrepet ensbetydende med enkle tekster, subjektive tema og repeterende refreng.

Et drastisk valg

globalt perspektiv

Fra et globalt perspektiv er endringen at bildet nå bærer mye mer preg av å være et lappeteppe enn et tydelig geografisk vindu.