RUINER: I et utbombet Øst-Ukraina forfølges kristne som ikke tilhører den russisk-ortodokse kirke.  Foto: Kari Fure

– Prester på dødsliste i Øst-Ukraina

Kjenn at jeg er Gud

andakt

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.» Salme 46,11-12.