ØRKENMESSE: Liturgien i messa er henta frå koptiske ørkenkloster i Egypt og Syria.  Foto: Magnar Børnes

Heilag leik og liturgiske kyss

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.