ÅPENHET: Solveig Bartun Rob og Morten Samuelsen håper at de kan bidra til mer åpenhet om psykisk helse i kristne miljø. Her synger Solveig offentlig for første gang.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Tar angsten og tvilen fram på podiet

Kjenn at jeg er Gud

andakt

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.» Salme 46,11-12.