BRANNSÅR: Denne gangen var den afghanske konvertitten «Ali» heldig. Han kom fra det med en vansiret rygg dekket med avflasset hud under bandasjene. Foto: Alice Tegle

Torturert på asylmottak i Norge

Sex og Guds vilje

i fokus

Spørsmål om seksualitet er det hyppigst berørte tema i sjelesorgsamtaler om tro og livsstil. Det er et tankekors at temaet samtidig er det minst forkynte fra våre talerstoler, skriver Anne Gustavsen.

Menighetsfakultet - basis og endringer

innspill

Det er over hundre år siden Menighetsfakultetet (MF) ble opprettet. Over så lang tid er det naturlig og nødvendig at det skjer til dels store endringer, skriver Johannes Kleppa.

Menneske
handel på 
sitt verste

på flukt

Grusom tortur brukes av menneskehandlere som «hjelper» flyktninger fra rohingyafolket ut av Myanmar. Det forteller
 Øyvind Løvrød til Dagen.