BRANNSÅR: Denne gangen var den afghanske konvertitten «Ali» heldig. Han kom fra det med en vansiret rygg dekket med avflasset hud under bandasjene. Foto: Alice Tegle

Torturert på asylmottak i Norge

Tankeleseren

hjerneforskning

Vi trenger stadig dypere inn i hjernens mysterier. Og den frie vilje settes under stadig større press. Er vi egentlig ansvarlige for våre handlinger?

Samvittighet

andakt

Det finnes en øvelse i kristne sammenhenger som heter dårlig samvittighet.