BRANNSÅR: Denne gangen var den afghanske konvertitten «Ali» heldig. Han kom fra det med en vansiret rygg dekket med avflasset hud under bandasjene. Foto: Alice Tegle

Torturert på asylmottak i Norge

Tror ikke på muslimsk overtakelse

europa

Den verdenskjente historieprofessoren Philip Jenkins mener nye former for europeisk kristendom kan avløse kirker som har tapt 
oppslutning og innflytelse.

Kristne bør få flere barn

kommentar

I gårsdagens avis kunne vi lese en spennende sak om historieprofessor Philip Jenkins, som nylig besøkte Norge. Han analyserte både fortid og fremtid, og kom med flere innspill til å forstå kristendommens utvikling på vårt kontinent.