BRANNSÅR: Denne gangen var den afghanske konvertitten «Ali» heldig. Han kom fra det med en vansiret rygg dekket med avflasset hud under bandasjene. Foto: Alice Tegle

Torturert på asylmottak i Norge

Dahl tatt varmt imot

SE VIDEO

Tunsberg bispedømme møtte mannsterke opp for å ta imot sin nye biskop. Per Arne Dahl selv ba om unnskyldning.