STORT BEHOV FOR Å SNAKKE: Mange mennesker har stort behov for å ha noen å snakke med etter den nasjonale katastrofen som rammet Norge på fredag. Kirkens SOS har hatt stor pågang de siste dagene. Foto:Dagen-arkiv

Stor pågang hos Kirkens SOS

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.