STORT BEHOV FOR Å SNAKKE: Mange mennesker har stort behov for å ha noen å snakke med etter den nasjonale katastrofen som rammet Norge på fredag. Kirkens SOS har hatt stor pågang de siste dagene. Foto:Dagen-arkiv

Stor pågang hos Kirkens SOS

Den stille uke

andakt

Den kristne kirke følger i stillhet og bønn Jesus Kristus på hans lidelsesvei mot langfredag, Golgata kors og seieren påskemorgen.

Politiet på kirkebesøk

INNVANDRING

Bruker migrantmenigheter til å forebygge kriminalitet. I år besøker politiet i Oslo 25 menigheter, moskeer og templer.

Den stille uke

andakt

Den kristne kirke følger i stillhet og bønn Jesus Kristus på hans lidelsesvei mot langfredag, Golgata kors og seieren påskemorgen.