PUNKTUM: – Det er viktig å få satt et grundig nok puntum for denne historien. Det er behov for å styrke det allmenne menneskerettsvernet også for denne minoriteten med nulltoleranse overfor diskriminering både i skole- og samfunnsliv. Og det behov for å styrke kulturen og romanispråket, sier Gunnar Ekeløve-Slydal i Helsingforskomiteen. Foto. John Solsvik

Skarp kritikk mot behandlingen av taterne

En krønike

andakt

For Herrens øyne farer over hele jorden, så Han kan styrke dem som helhjertet holder seg til ham.

Israel vil ikke ha med EU i fredsprosessen

nyheter

Israel stanser sin kontakt med EUs representanter i fredsprosessen mellom Israel og Palestina. Årsaken er EU-kommisjonens krav om merking av israelske varer produsert i ulovlige bosetninger på Vestbredden.

UDI fastholder kors-nekt

korsnekt

Selv om mange reagerer sterkt på at kors og Jesus-bilder må fjernes hvis et leir- eller stevnested skal godkjennes som asylmottak, vil ikke UDI snu i saken. Religiøse symboler må bort fra alle asylmottak. UDI har selv laget retningslinjene.

Slik stresser du ned

advent

Frykter du nok en høytid med høye skuldre? Her er ti tips til å få kontroll over tiden i julen.

En krønike

andakt

For Herrens øyne farer over hele jorden, så Han kan styrke dem som helhjertet holder seg til ham.