PUNKTUM: – Det er viktig å få satt et grundig nok puntum for denne historien. Det er behov for å styrke det allmenne menneskerettsvernet også for denne minoriteten med nulltoleranse overfor diskriminering både i skole- og samfunnsliv. Og det behov for å styrke kulturen og romanispråket, sier Gunnar Ekeløve-Slydal i Helsingforskomiteen. Foto. John Solsvik

Skarp kritikk mot behandlingen av taterne

Ufølsomme kristne?

Meninger

Hvordan belegger Bjørn Olav Hansen at kristne ikke har medfølelse med de som lider i Gaza, spør debattanten.

Vemmes over kirke-øl

Alkoholservering

At Nes kirke i Akershus skal servere øl i kirkerommet, faller ikke i smak hos tidligere misbrukere.