PUNKTUM: – Det er viktig å få satt et grundig nok puntum for denne historien. Det er behov for å styrke det allmenne menneskerettsvernet også for denne minoriteten med nulltoleranse overfor diskriminering både i skole- og samfunnsliv. Og det behov for å styrke kulturen og romanispråket, sier Gunnar Ekeløve-Slydal i Helsingforskomiteen. Foto. John Solsvik

Skarp kritikk mot behandlingen av taterne

Et teologisk koldtbord

leder

Dagens hovedoppslag tirsdag om unge som krysser kirkegrenser beskriver et kristelig migrasjonsmønster som tidligere var helt ukjent. Og som ville vært fullstendig utenkelig for bare få tiår siden.

Tidens frafall fra Guds ord

synspunkt

Vebjørn Selbekks leder bærer preg av et ønske om å distansere seg fra «konservative ekstremister» – og å få være med i det gode selskap. Dette er en linje som aldri vil tjene verken avisen Dagen eller de bibeltro kristne.

– Utøya-pårørende ser det som galskap

22.juli-profeti

Troens Bevis-leder Rune Edvardsen frøys på ryggen da han leste boka «22. juli-profetien». Nå ber han norske kristenledere beklage budskapet overfor det norske folk.

Korset - forutbestemt av Gud

andakt

Hva var Guds motivasjon? Den gjaldt oss. Hans plan med Jesus var en frelsesplan for oss. Kjærligheten til oss drev ham.