PUNKTUM: – Det er viktig å få satt et grundig nok puntum for denne historien. Det er behov for å styrke det allmenne menneskerettsvernet også for denne minoriteten med nulltoleranse overfor diskriminering både i skole- og samfunnsliv. Og det behov for å styrke kulturen og romanispråket, sier Gunnar Ekeløve-Slydal i Helsingforskomiteen. Foto. John Solsvik

Skarp kritikk mot behandlingen av taterne

Bibelskole med streng moralkodeks

studenthåndbok

Streng kleskodeks og stram disiplin preger studenthåndboken til Rhemas to bibelskoler i Norge. Å komme 15 minutter for sent regnes som ugrunnet fravær, og vil automatisk trekke 10 prosent fra karakteren i faget.

Bønn som tema

andakt

Tilrettelegging og døråpnere er ofte nok når vi har med den levende Gud å gjøre.