PUNKTUM: – Det er viktig å få satt et grundig nok puntum for denne historien. Det er behov for å styrke det allmenne menneskerettsvernet også for denne minoriteten med nulltoleranse overfor diskriminering både i skole- og samfunnsliv. Og det behov for å styrke kulturen og romanispråket, sier Gunnar Ekeløve-Slydal i Helsingforskomiteen. Foto. John Solsvik

Skarp kritikk mot behandlingen av taterne

To døde etter skoleskyting i USA

USA

En elev ved en videregående skole i byen Marysville i delstaten Washington i USA skjøt mot medelever fredag. Politiet bekrefter at skytteren og en annen person er død.

Jon gjør verden litt bedre

AMNESTY

– Det skjer noe i en tredel av saken vi engasjerer oss i. For eksempel en løslatelse eller en forkortet fengselsstraff, sier Jon Trana (83) som frivillig jobber for Amnesty.

Norden inn i NATO

lederartikkel

Vi mener det påligger oss som allerede er medlemmer et særlig ansvar for å arbeide for at våre nordiske broderfolk skal kunne få en plass i det nordatlantiske forsvarsfellesskapet dersom de ønsker det.