PUNKTUM: – Det er viktig å få satt et grundig nok puntum for denne historien. Det er behov for å styrke det allmenne menneskerettsvernet også for denne minoriteten med nulltoleranse overfor diskriminering både i skole- og samfunnsliv. Og det behov for å styrke kulturen og romanispråket, sier Gunnar Ekeløve-Slydal i Helsingforskomiteen. Foto. John Solsvik

Skarp kritikk mot behandlingen av taterne

Den norske kirke under Guds dom

åndelige forfall

Den norske kirke har kommet under Guds dom. Det vitner Guds Ord og utviklingen i kirken om. Det har nok vært åndelig forfall før i historien, men aldri har Den norske kirke sunket ned i en slik avgrunn. Den norske kirke er sannelig tapt!

Nyfunn bekreftende for opplysninger i Bibelen

historie

I en ny bok kalt «Bibelen for hode og hjerte» skriver tidligere høgskolelærer Anne-Margrete Saugstad om Bibelens tekster, deres bakgrunn, profetier og oppfyllelse, samt arkeologiske funn.

Uten pinsen – ingen kirke

høytid

Professor ved MF, Terje Hegertun mener pinsen er en undervurdert høytid. Uten pinsen ville det neppe vært noen kirke, mener han.

Besøkte Trandum-internatet

asylpolitikk

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) fikk et innblikk i arbeidet med asylsøkere som skal sendes ut av landet, da hun besøkte utlendingsinternatet på Trandum torsdag.

Uten pinsen – ingen kirke

høytid

Professor ved MF, Terje Hegertun mener pinsen er en undervurdert høytid. Uten pinsen ville det neppe vært noen kirke, mener han.

Møtte biskop 
– tviler 
fortsatt

bergen

Sokneprest Peter Rikard Johansen er framleis usikker på om han har ei framtid i Den norske kyrkja. Men han er nysgjerrig på om valkyrkjelydar kan vere ei løysing.

Josefs nei

andakt

«Jeg kan ikke svikte
min jordiske herre,
og slå inn på utuktens vei.
Jeg kan ikke svikte
min himmelske Herre,
og vandre i mørket – med deg.»