PUNKTUM: – Det er viktig å få satt et grundig nok puntum for denne historien. Det er behov for å styrke det allmenne menneskerettsvernet også for denne minoriteten med nulltoleranse overfor diskriminering både i skole- og samfunnsliv. Og det behov for å styrke kulturen og romanispråket, sier Gunnar Ekeløve-Slydal i Helsingforskomiteen. Foto. John Solsvik

Skarp kritikk mot behandlingen av taterne

Mulighetstenkning 
i menighetsland

MENIGHETSBYGGING

Hva gjør en bymenighet som bor trangt, er i vekst, men mangler penger til nybygg? Rømmer fra 
sentrum? Ikke pinse-
forsamlingene i Hamar 
og Kristiansand.

Den rette døren

I FOKUS

Det ble nettopp arrangert en stor misjonskonferanse i Stavanger. Under navnet Agenda Ut var det et bredt anlagt og variert program med blant annet en bolk som handlet om økumenikk.

Israel, Iran og det urolige Midtøsten

Midtøsten

Faren for en storkrig i Midtøsten er kommet nærmere. Iran er snart ferdig med sin første atombombe, og verden er i krig med IS. Israel vet at Iran nærmer seg avslutningen av «shia-bomben» og er redd for at den en dag kan bli brukt på jødestaten.

Med svigermor på turné

JULEMUSIKK

Søstrene i Garness drar helt til 
Lofoten på årets juleturne. Hildegunn tar 
med seg svigermor som barnevakt.