PUNKTUM: – Det er viktig å få satt et grundig nok puntum for denne historien. Det er behov for å styrke det allmenne menneskerettsvernet også for denne minoriteten med nulltoleranse overfor diskriminering både i skole- og samfunnsliv. Og det behov for å styrke kulturen og romanispråket, sier Gunnar Ekeløve-Slydal i Helsingforskomiteen. Foto. John Solsvik

Skarp kritikk mot behandlingen av taterne

35 henrettet i Saudi-Arabia i år

dødsdom

Saudi-Arabia har henrettet en drapsdømt mann ved halshogging. Mannen er den 35. personen som er blitt henrettet i landet så langt i år.

I møte med min tvil

andakt

Kan man ha full visshet om noe man håper på? Kan man være overbevist om noe man ikke ser?