PUNKTUM: – Det er viktig å få satt et grundig nok puntum for denne historien. Det er behov for å styrke det allmenne menneskerettsvernet også for denne minoriteten med nulltoleranse overfor diskriminering både i skole- og samfunnsliv. Og det behov for å styrke kulturen og romanispråket, sier Gunnar Ekeløve-Slydal i Helsingforskomiteen. Foto. John Solsvik

Skarp kritikk mot behandlingen av taterne

Sunn skepsis til sterk stat

leder

Nordmenn flest har store problemer med å forstå mange amerikaneres skepsis til staten. Men mer fruktbart enn å riste på hodet over hvor lite amerikanerne har forstått, er det å reflektere over om vi forstår hvor avhengige vi selv er blitt av det offentliges velsignelse.

– Listhaug gjør misjon vanskelig

ASYLHØRING

– Det vil ramme oss i vårt arbeid på misjonsfeltene, hvis Listhaugs asylinnstramninger ikledd et kors rundt halsen er det som blir tolket å være kristen nestekjærlighet.

–Listhaug gjør misjon vanskelig

ASYLHØRING

– Det vil ramme oss i vårt arbeid på misjonsfeltene, hvis Listhaugs asylinnstramninger ikledd et kors rundt halsen er det som blir tolket å være kristen nestekjærlighet.

Avslaget til Sygna havner på statsrådens bord

INTEGRERING

Stortingsrepresentanter fra både Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet reagerer på at friskolen Sygna Videregående Skole i Balestrand ikke får lov til å drive norskopplæring av flyktninger.