SEMINAR: Frikyrkjemannen Per Sævik er dagleg leiar i holdingselskapet Havila. Fredag 15. oktober leier han eit seminar på Sunnmøre om entreprenørskap og samfunnsansvar i Hans Nielsen Hauge si ånd.

Per Sævik innbyr til Haugeseminar

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.