SEMINAR: Frikyrkjemannen Per Sævik er dagleg leiar i holdingselskapet Havila. Fredag 15. oktober leier han eit seminar på Sunnmøre om entreprenørskap og samfunnsansvar i Hans Nielsen Hauge si ånd.

Per Sævik innbyr til Haugeseminar

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)