Forsker og filosof Lars Gule vitnet i terrorsaken fredag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Over 12.000 ekstreme kontrajihadister

– Tragisk og uakseptabel

OPPRØRT

Visjon Norge lover seerne økonomisk velsignelse og at de ikke skal bli syke hvis de gir penger til TV-kanalen. – Dette må stoppes, mener Anfin Skaaheim.

Ikke et resultat av islam?

kronikk

Spørsmålet blir om våre redaktører og religionsvitere snart skal begynne letingen etter religiøses motiver andre steder enn i de materielle, eller om de lar 
seg narre helt inn i en dødelig forenkling av 
virkeligheten.

Vakker fortelling, men ingen andakt

radioandakt

Er tida moden for ei spontan folkerørsle slik me hadde då NRK prøvde å fjerna fedrelandssalmen på søndagsmorgonar? Den gongen valde NRK å lytta til folkedjupet.