JA: Investor Olav Thon har takket ja til å tale på den kristne festivalen til Den internasjonale kristne Ambassaden i Jerusalem og "kristenfolket". Foto:Cornelius Poppe

Olav Thon om kristen arbeidsetikk

Misjon – til frelse eller samfunnsendring?

kronikk

Misjonskonferansen Agenda:UT signaliserer noe nytt. Konferansen var et bredt organisert økumenisk samarbeidstiltak. Etter mitt syn er avstanden i misjonsteologi mellom NKR og Norme så stor at det ikke er grunnlag for et slikt samarbeid.