ALT ER MULIG: - Det er utrolig hva du ikke får gjort når du tror det er umulig, og det er utrolig hva du kan få gjort når du tror det er mulig, sier sogneprest Eivind Bjørnar Hetlevik.

Ny sogneprest i ukorrekt alder

Muslimsk jødehat i Norge

leder

Når imamer har antisemittiske holdninger, kan man ikke forvente at tilstanden hos den jevne moskégjenger er så mye bedre.

Hvordan ser Messias-troende jøder på Israel og endetiden?

kronikk

Der hvor vi kristne er raske til å åndeliggjøre løftet om Abrahams tallrike etterkommere til stort sett å gjelde hedningene som kommer til tro på Kristus, skriver Kalisher at dette enorme landområdet vil bli gitt til Abrahams etterkommere.