ALT ER MULIG: - Det er utrolig hva du ikke får gjort når du tror det er umulig, og det er utrolig hva du kan få gjort når du tror det er mulig, sier sogneprest Eivind Bjørnar Hetlevik.

Ny sogneprest i ukorrekt alder

Israel og løftene

meninger

Evangeliet skal forkynnes til alle nasjoner og folkeslag, det jødiske folk inkludert. Det begrunner Anne-Maria Saugstad utmerket, ut fra Guds ord (Dagen 26. juni og 13. juli).

Voldselementer i islam

religion

Alt handler for dem kun om økonomi og klassekamp; religion som «folkets opium» skal jo ha en sløvende og ikke aggressiv virkning!

Kims lek

leder

Denne mannen er ikke bare en vandrende vits.

Hender

andakt


Faren kommer med sin sønn til Jesus. Så enkelt. Og det var nok, sønnen blir fri.