ALT ER MULIG: - Det er utrolig hva du ikke får gjort når du tror det er umulig, og det er utrolig hva du kan få gjort når du tror det er mulig, sier sogneprest Eivind Bjørnar Hetlevik.

Ny sogneprest i ukorrekt alder

Marsjerer frå dag til dag i påska

verda rundt

Spanjolar går mann av huse for å delta i
påskeprosesjonar. I fleire land vert høgtida markert på andre måtar som er framande for nordmenn.

Eg har ein draum om Noreg

synspunkt

Eg drøymer om at statskyrkja skal avskaffast heilt og fullt, og at ingen trudomssamfunn skal finansierast av staten.