ALT ER MULIG: - Det er utrolig hva du ikke får gjort når du tror det er umulig, og det er utrolig hva du kan få gjort når du tror det er mulig, sier sogneprest Eivind Bjørnar Hetlevik.

Ny sogneprest i ukorrekt alder

Siste arbeidsdag i Den norske kirke

BLIR KATOLIKK

Hva skjedde med bedehusgutten som hadde nære relasjoner til to av misjonsfolkets mest respekterte veiledere? På sin siste dag som prest i Den norske kirke starter Dag Øivind Østereng reisen mot katolisismen.

Lar flyktningbarna få komme til orde

FLYKTNINGER

Hvordan opplevde de mange barna som flyktet til Norge i fjor flukten og møtet med Norge? I en ny rapport fra Redd Barna forteller barna sine historier og gir sine anbefalinger til norske myndigheter.

Uro, men ingen oppsigelser

DEN NORSKE KIRKE

Mye tyder på at mange gjør som Gunn Waage Austad. De velger å bli værende i sine kirkelige stillinger etter kirkemøtevedtaket.

Siste dag i Den norske kirke

BLIR KATOLIKK

Hva skjedde med bedehusgutten som hadde nære relasjoner til to av misjonsfolkets mest respekterte veiledere? På sin siste dag som prest i Den norske kirke starter Dag Øivind Østereng reisen mot katolisismen.

«Blant de mektigste i landet»

nyheter

Preses Helga Haugland Byfuglien i Den norske kirke og generalsekretær Olav Fykse Tveit er med på listen over Norges 250 mektige, i en ny bok. Det er også Bjørn Eidsvåg, Ervin Kohn og snåsamannen Joralf Gjerstad.

Dette er dagen

ANDAKT

«Dette er dagen som Herren har gjort, la oss juble og glede oss på den!» Salme 118,24