ALT ER MULIG: - Det er utrolig hva du ikke får gjort når du tror det er umulig, og det er utrolig hva du kan få gjort når du tror det er mulig, sier sogneprest Eivind Bjørnar Hetlevik.

Ny sogneprest i ukorrekt alder

Mot alle odds

skjebnen

Han skulle egentlig ikke vært født, og ble forlatt dager etter at han viste seg for verden. Men Gud hadde en plan.

Israel – en havn

utenrikskommentar

Å hevde at Israel var et resultat av Holocaust er åpenbart historisk feil.