ALT ER MULIG: - Det er utrolig hva du ikke får gjort når du tror det er umulig, og det er utrolig hva du kan få gjort når du tror det er mulig, sier sogneprest Eivind Bjørnar Hetlevik.

Ny sogneprest i ukorrekt alder

Kristen framgang 
i Indonesia

i fokus

Det er ingen tvil om at det er en vekkelse som pågår i Indonesia. Pinsekristne er en drivkraft i dette. Noen mener pinsevennene i dag utgjør mer enn 10 millioner, skriver Jan Inge Jenssen.

Derfor var det rett av NLM å avlyse

bibelens lære

Det som er interessant i denne debatten er ikke hva mennesker tenker. Det som er både interessant og viktig er hva Gud mener, skriver Asbjørn Berland.

Bare en av tre velger kirken

bryllup

Kirken blir mindre og mindre viktig for nordmenn som skal gifte seg. Bare hvert tredje giftemål skjer nå i Den norske kirke.

Benådet

andakt

Tenk jeg skal ikke dø fordi Jesus døde istedet! All min dødsangst er nå forbi, den er byttet med glede.