ALT ER MULIG: - Det er utrolig hva du ikke får gjort når du tror det er umulig, og det er utrolig hva du kan få gjort når du tror det er mulig, sier sogneprest Eivind Bjørnar Hetlevik.

Ny sogneprest i ukorrekt alder

En ny «kristen» tro

sekularisering

Magnus Malm har dessverre rett i at det ikke er verden som sekulariserer kirken, men kirken som sekulariserer verden.

Om å tolke seg bort

synspunkt

Kirkehistoriker Torstein Jørgensen argumenterer skremmende autoritetstro når han nedvurderer betydningen av kirkelig vigsel av samkjønnede.

Bønn som tema

andakt

Tilrettelegging og døråpnere er ofte nok når vi har med den levende Gud å gjøre.