ALT ER MULIG: - Det er utrolig hva du ikke får gjort når du tror det er umulig, og det er utrolig hva du kan få gjort når du tror det er mulig, sier sogneprest Eivind Bjørnar Hetlevik.

Ny sogneprest i ukorrekt alder

Fant seks hakekors 
på Tempelplassen

JERUSALEM

Hakekors sprayet på trappene ved Klippedomen har ført til kraftige reaksjoner fra jødiske organisasjoner som beskylder uttalelser 
fra Mahmoud Abbas for å være årsak til udåden.

Stortinget avlyser nyttårsball

politikk

Stortingets presidentskap har avlyst det planlagte nyttårsballet til 770.000 kroner i januar neste år. Nå planlegges det i stedet en sommerfest.