OVERVELDET: – Vi blir fortsatt overveldet over mottagelsen og støtten vi får gjennom fans og radio. Vi vil etterstrebe å fortsatt lage musikk som bevege hjertene mot Gud, sier Bart Millard i MercyMe.

MercyMe og P.O.D. gjør storeslem på Billboard

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.