FUNDAMENTAL: - Samvittighetsfriheten henger nøye sammen med tros- og ytringsfriheten. Det handler om ditt grunnleggende frihetsfelt, sier Henrik Syse.

Men samvittigheten min får du aldri

Her gir også barna tiende

tiende

Fråtsing er uetisk så lenge det finnes fattige, mener familien Due-Tønnesen. Derfor ga barna bort ti prosent av konfirmasjonsgaven til bistand og misjon.

Stort lys

andakt

Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram. (Jes 9:2)