DIALOG: - Kyrkjene er sprengfulle og vi treng fleire nye kyrkjer. Spørsmålet er om vi skal byggje sjølve eller ta over noko frå kyrkjelydar i Den norske kyrkja som er mindre besøkt. Vi er i dialog med Den norske kyrkja om dette, seier Andreas Dingstad i Oslo katolske bispedøme. Foto: Den katolske kyrkja

Kolossal katolsk kyrkjevekst

Israelvenner og fiender

kommentar

Om vi ikke har tro på at det er mulig å etablere en varig fred mellom israelere og palestinere, må det likevel være vår plikt å arbeide for det, skriver Dagen-redaktør Tarjei Gilje.

Samler på salmer

boksamling

Vidar Kristensen og Åge Haavik har hver sin store samling salmebøker. De står ikke kun til pynt i hyller 
og skap, men er brukslitteratur.

Apollon skaper formørkelse

utenrikskommentar

I gresk mytologi er Apollon guden for lys, sannhet og profetisk klarsyn. På Universitetet i Oslo er Apollon et forskningsmagasin som ikke alltid når opp til den samme guddommelige standard.