DIALOG: - Kyrkjene er sprengfulle og vi treng fleire nye kyrkjer. Spørsmålet er om vi skal byggje sjølve eller ta over noko frå kyrkjelydar i Den norske kyrkja som er mindre besøkt. Vi er i dialog med Den norske kyrkja om dette, seier Andreas Dingstad i Oslo katolske bispedøme. Foto: Den katolske kyrkja

Kolossal katolsk kyrkjevekst

Tankeleseren

hjerneforskning

Vi trenger stadig dypere inn i hjernens mysterier. Og den frie vilje settes under stadig større press. Er vi egentlig ansvarlige for våre handlinger?

Samvittighet

andakt

Det finnes en øvelse i kristne sammenhenger som heter dårlig samvittighet.