DIALOG: - Kyrkjene er sprengfulle og vi treng fleire nye kyrkjer. Spørsmålet er om vi skal byggje sjølve eller ta over noko frå kyrkjelydar i Den norske kyrkja som er mindre besøkt. Vi er i dialog med Den norske kyrkja om dette, seier Andreas Dingstad i Oslo katolske bispedøme. Foto: Den katolske kyrkja

Kolossal katolsk kyrkjevekst

Tar kristne politikere et skritt ned?

synspunkt

Burde Kjell Magne Bondevik heller vært prest enn politiker? Tok Dagfinn Høybråten et steg ned da han brukte livet sitt som politiker og helseminister framfor bare å engasjere seg i Nesodden misjonsmenighet, spør Sten Sørensen.