DIALOG: - Kyrkjene er sprengfulle og vi treng fleire nye kyrkjer. Spørsmålet er om vi skal byggje sjølve eller ta over noko frå kyrkjelydar i Den norske kyrkja som er mindre besøkt. Vi er i dialog med Den norske kyrkja om dette, seier Andreas Dingstad i Oslo katolske bispedøme. Foto: Den katolske kyrkja

Kolossal katolsk kyrkjevekst

Frihet i tilhørighet

lovsang

«Nåde, bare nåde». Enkle strofer om sentrale tema har gitt sangen «Frihet» bein å gå på i Kristen-Norge.

Unnskyld, Gud!

ANDAKT

Hos Gud er det alltid et «ja» og et tydelig «amen» når det gjelder hans løfter.