DIALOG: - Kyrkjene er sprengfulle og vi treng fleire nye kyrkjer. Spørsmålet er om vi skal byggje sjølve eller ta over noko frå kyrkjelydar i Den norske kyrkja som er mindre besøkt. Vi er i dialog med Den norske kyrkja om dette, seier Andreas Dingstad i Oslo katolske bispedøme. Foto: Den katolske kyrkja

Kolossal katolsk kyrkjevekst

Hjertevarme og homofili

konservativt alternativ

Min utfordring er rett og slett dette: De konservatives hjertevarme følelser gjør det ikke lettere for homofile kristne som aktivt velger bort et liv med gjensidig nærhet, intimitet og kjærlighet til et annet menneske, skriver Audun Opland.