DIALOG: - Kyrkjene er sprengfulle og vi treng fleire nye kyrkjer. Spørsmålet er om vi skal byggje sjølve eller ta over noko frå kyrkjelydar i Den norske kyrkja som er mindre besøkt. Vi er i dialog med Den norske kyrkja om dette, seier Andreas Dingstad i Oslo katolske bispedøme. Foto: Den katolske kyrkja

Kolossal katolsk kyrkjevekst

En kraft som er sterkere enn trangen til rus

kronikk

I våre årlige brukerundersøkelser kommer det frem at våre beboere er meget godt fornøyd med at Evangeliesenteret drives etter kristne verdier og evangelisk profil. Det mener iallfall godt over 90 prosent av dem.

Vi har mykje land å innta

synspunkt

Så kva visjon har du og eg? Vert vi lamma av alle hinder? Vert vi styrte av menneskefrykt? Er vi redde muslimar som kjem til landet? Vert vi lamma av åndssituasjonen, kyrkjesituasjonen og negative samfunnstrekk? Eller har vi framleis tru til Guds ord og lovnader?

Kirker mål for terrornettverk

frankrike

Alt tyder på at angrepet på en kirke nær Rouen nord i Frankrike var et terrorangrep. Det er første gang terrorister lykkes i å gjennomføre en akjson inne i et kirkerom, men det er ikke første gang kristne i Frankrike er mål for terrorister.

Bruker ikke Skriften mot andre

kirkerådet

Kristin Gunleiksrud Raaum er spent på utviklingen i Den norske kirke, men 
oppfordrer alle til å engasjere seg i sin
 lokale menighet.

Sommerfuglen

andakt

Ikke kjør på i egen uforstand uten at du vet at hva sjefen vil du skal gjøre. Det gjelder også åndelig sett. La Sjefen bestemme.