DIALOG: - Kyrkjene er sprengfulle og vi treng fleire nye kyrkjer. Spørsmålet er om vi skal byggje sjølve eller ta over noko frå kyrkjelydar i Den norske kyrkja som er mindre besøkt. Vi er i dialog med Den norske kyrkja om dette, seier Andreas Dingstad i Oslo katolske bispedøme. Foto: Den katolske kyrkja

Kolossal katolsk kyrkjevekst

Den viktige heimebana

SYNSPUNKT

God førebygging er kjernen i at fleire kan unngå å utvikle ei psykisk liding, ved å vite korleis å søke hjelp. Her er skole­helsetjenesta sentral. De siste åra har KrF tatt initiativ til å bevilga om lag 1 milliard kroner til skulehelsetenesta.

Ute med nytt lovsangsalbum

LOVSANG

Lovsangspastor David André Østby har sluppet sitt aller første solo live-album, «Live fra Skjærgårds». Se video!

Ute med nytt lovsangsalbum

LOVSANG

Lovsangspastor David André Østby har sluppet sitt aller første solo live-album, «Live fra Skjærgårds». Dagen møtte han i studio. Se video!

Død uten brodd

ANDAKT

Gud har aldri vært urettferdig og kommer heller ikke til å bli det.