DIALOG: - Kyrkjene er sprengfulle og vi treng fleire nye kyrkjer. Spørsmålet er om vi skal byggje sjølve eller ta over noko frå kyrkjelydar i Den norske kyrkja som er mindre besøkt. Vi er i dialog med Den norske kyrkja om dette, seier Andreas Dingstad i Oslo katolske bispedøme. Foto: Den katolske kyrkja

Kolossal katolsk kyrkjevekst

Israel vil omplassere
12.500 beduiner

FLYTTING

Israelske myndigheter planlegger å fjerne tusenvis av beduiner øst for Jerusalem og bygge en ny by for dem i Jordandalen. Palestinske myndigheter protesterer mot planen.

Det tause skriket

kronikk

At kyrkja var så taus ved Børre Knudsen sin bortgang kan og tolkast eller høyrast som ei artikulering av nettopp «Det tause skriket», eit kjent uttrykk frå Børre Knudsen sin kamp.