KRITIKK: Ambassaderød Aviad Ivri avbildet utenfor Israels ambassade i Oslo. Ambassaden har skrevet brev til NTNU med kritikk av Midtøsten-seminaret.

Israels ambassade protesterer mot NTNU

Grenser og senter

I FOKUS

Kirken trenger ledere som både har fokus på Jesus Kristus som troens sentrum, og vet hva kirke er til for.

Jeg er en folkehelseminister

HELSEPOLITIKK

Røyking er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og tidlig død i Norge. Innføringen av standardiserte tobakkspakninger er ett av mange eksempler på at jeg har prioritert folkehelse lenge. Både i ord og gjerninger.

Hvem tåler hvem?

MISJON

Dette viser både hvor viktig og hvor vanskelig en åpen og konkret samtale om grensesetting er.

Det Far gjør

ANDAKT

Jesus betalte prisen. Da skal vi ikke være preget av frykt og kontroll.