Bildet viser generalsekretær Shoaib Sultan i IRN.

Islamsk Råd tar avstand fra Mohammads uttalelser

Kristen ungdom bryr seg lite om Israel

generasjonsskifte

Det er langt mellom unge som er aktive i ulike organisasjoner som arbeider for Israel. Mye tyder på at det er vanskelig å rekruttere nye israelsvenner.

Unge venner av Israel?

synspunkt

Hvordan forholder egentlig kristne 20- og 30-åringer seg til Israel, spør Håvard Maurstad, daglig leder i Return2sender.