Bildet viser generalsekretær Shoaib Sultan i IRN.

Islamsk Råd tar avstand fra Mohammads uttalelser

Her sponser deltagerne hverandre

stevnesponsing

– Lettere å gi enn å få, men noen ganger er det godt å få hjelp. Familien Løvgren er blant de som har fått økonomisk hjelp i forkant av Visjon.

Den norske kirke og organisasjonene

organisering

I den grad organisasjonene får en løsere tilknytning til kirken eller ikke lenger forstår seg selv som organisasjoner som arbeider for å løse kirkens oppdrag, svekkes rett og slett Den norske kirkes mulighet for å utføre sitt oppdrag.

Her sponser deltagerne hverandre

stevnesponsing

– Lettere å gi enn å få, men noen ganger er det godt å få hjelp. Familien Løvgren er blant de som har fått økonomisk hjelp i forkant av Visjon.

La Gud styre

andakt

Gud har ikke mistet kontrollen. Du kan trygt la ham styre!