Bildet viser generalsekretær Shoaib Sultan i IRN.

Islamsk Råd tar avstand fra Mohammads uttalelser

Folk, tro og kjærlighet

synspunkt

Åpen folkekirke er bekymret for at den holdningen til alminnelige folks tro som blant annet kommer til uttrykk i Dagens leder den 27. juli.

Bygget kirke av vrakgods

calais

Migrantene har reist en egen 
kirke mellom provisoriske telt i den 
slumlignende leiren i Frankrike.