Bildet viser generalsekretær Shoaib Sultan i IRN.

Islamsk Råd tar avstand fra Mohammads uttalelser

– Rivninger i brorskapet

intern strid

Norges Unge muslimer har bånd til Rabitamoskeen, en moske som igjen har en løs tilknytning til Det muslimske Broskapet.

Arrangøren vil vurdere foredragsholderen

arrangør

Zakaria Saaliti leder Norges Unge Muslimer. Han viser til at organisasjonen støtter felleserklæringen om trosfrihet og konvertering fra 2007 som Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd undertegnet.

Bønn som tema

andakt

Tilrettelegging og døråpnere er ofte nok når vi har med den levende Gud å gjøre.