Bildet viser generalsekretær Shoaib Sultan i IRN.

Islamsk Råd tar avstand fra Mohammads uttalelser