Bildet viser generalsekretær Shoaib Sultan i IRN.

Islamsk Råd tar avstand fra Mohammads uttalelser

Islamsk Råd kan miste statsstøtten

nyheter

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har bedt juristene i departementet om å se på om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.