Torsdag kom en ny ordbok fra NPK - Nynorsk Pressekontor. Boken inneholder ordliste og språkråd for dem som skal skrive korrekt nynorsk språk.

Gir språkhjelp på nynorsk

Svenskene innfører kjønnsnøytral Gud

kirkehåndbok

Kirkemøtet i Svenska kyrkan har vedtatt å innføre en ny kirkehåndbok som tilsvarer den norske messeboken. Flere av tekstene i den nye boken fører til at man innfører et kjønnsnøytralt gudsbegrep.

Ikke gi opp

andakt

Han venter ikke at du skal bli perfekt og så komme til Ham. Du skal få komme som du er.