Torsdag kom en ny ordbok fra NPK - Nynorsk Pressekontor. Boken inneholder ordliste og språkråd for dem som skal skrive korrekt nynorsk språk.

Gir språkhjelp på nynorsk

Islamsk Råd kan miste statsstøtten

nyheter

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har bedt juristene i departementet om å se på om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.