KrF-leder Knut Arild Hareide og Frp-leder Siv Jensen kan komme på kolisjonskurs etter at Fremskrittspartiet foreslår å endre syn på homofiles rett til å adoptere barn.

Frp-forslag åpner for homoadopsjon

Strengere grensekontroll i Norge

nyheter

Norge innfører grensekontroll på alle ferger fra Sverige, Danmark og Tyskland og trapper opp grensekontrollen langs innfartsveiene til Norge fra torsdag klokken 8.