DAGEN: Sjefredaktør Vebjørn Selbekk og administrerende direktør Geir Morten Nilsen betrakter fornøyd Dagens nye logo sammen med den aller første utgaven av avisen fra 1919. Foto: Tarjei Gilje

DagenMagazinet blir Dagen

Skal KrF ri på to hester?

SNIKENDRING

«Ekteskapet som ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon, og familien er det mest grunnleggende fellesskapet i samfunnet.» Muligens ikke den mest krystallklare formuleringen i forhold til å fastslå at partiet vil arbeide for at ekteskap kun er for mann og kvinne, men ut fra at partiet ellers understreker at dets «verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter» kunne en enfoldig sjel kanskje tro at partiet gjorde nettopp det.