DAGEN: Sjefredaktør Vebjørn Selbekk og administrerende direktør Geir Morten Nilsen betrakter fornøyd Dagens nye logo sammen med den aller første utgaven av avisen fra 1919. Foto: Tarjei Gilje

DagenMagazinet blir Dagen

– Fjern korset, krever UDI

symbolbruk

Hvis kristne leirsteder skal godkjennes som asylmottak, må korset bort. – Viktigere å vise kristen nestekjærlighet overfor mennesker i nød enn å holde fast på de kristne symbolene på leirstedene, sier Det Norske Misjonsselskap. Bli med i debatten!

UDI endrer rutinene for alderstesting av asylsøkere

nyheter

Økningen i antall mindreårige asylsøkere som kommer til landet, er i ferd med å ta knekken på systemet for alderstesting. Utlendingsdirektoratet legger om rutinene for å få testet enda flere. Men metoden som nå skal brukes har en feilmargin på opptil 2,5 år.