FOR ALLE: - Jeg er barneombud for alle barn - også barn av muslimer og jøder, sier Anne Lindboe. Hun opplever omskjæring av gutter som en unødvendig smerte.

Barneombud vil erstatte omskjæring med symbolsk religiøst rituale

Kvinnens rett til liv og helse

synspunkt

Et menneske som er utsatt en voldtekt har krav på en helhetlig medisinsk behandling. En del av denne behandlingen er muligheten til å avgjøre om en eventuell graviditet skal fullføres eller ei.

Spiller gratis for Mercy Ships

mercy ships

– Dette er jo ikke en vanlig konsert, men et konsept der vi hjelper andre. Jeg vet at dette er noe bedrifter ønsker å gjøre, og på den måten vise at de tar samfunnsansvar, sier Erling Natvig.

Skal det være en bibel? Ja takk.

lederartikkel

– Det vår klare formening at det å dele ut Bibelen bør være noe av det minst kontroversielle man kan drive med. I hvert fall hvis man ser det fra et kristent perspektiv, skriver Dagen på lederplass.