FOR ALLE: - Jeg er barneombud for alle barn - også barn av muslimer og jøder, sier Anne Lindboe. Hun opplever omskjæring av gutter som en unødvendig smerte.

Barneombud vil erstatte omskjæring med symbolsk religiøst rituale

Barnebrudene og oss

nyhetskommentar

I store deler av verden kjemper menneskerettighetsaktivister mot barneekteskap. I Norge famler vi i møtet med uskikken.

Bedehuset trosser bispen

normisjon

Forholdet mellom kirke og bedehus på Sørlandet har blitt betent. Byremo bedehus har vedtatt at dåp, konfirmasjon og begravelse skal skje på bedehuset.

– Viktig med kontekst

håndbok

Karl Johan Hallaråker, tidligere generalsekretær i Indremisjonsforbundet, vil ikke spå hvor utbredt det blir at bedehus velger å utføre kirkelige ritual selv.

Bedehuset trosser bispen

normisjon

Forholdet mellom kirke og bedehus på Sørlandet har blitt betent. Byremo bedehus har vedtatt at dåp, konfirmasjon og begravelse skal skje på bedehuset.

Oppdrag: Se Norge utenfra

norge

Nina Witoszek ser at oljekrisen kan føre nordmenn tilbake til idealer som har bygd landet. Godhetsregime er bra, mener den polske innflytteren.

«Som i himmelen, så og på jorden»

andakt

«Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene» (Åp 7,9).