FOR ALLE: - Jeg er barneombud for alle barn - også barn av muslimer og jøder, sier Anne Lindboe. Hun opplever omskjæring av gutter som en unødvendig smerte.

Barneombud vil erstatte omskjæring med symbolsk religiøst rituale

Velsignede juletid!

julefred

Sjelden har julen vært mer velkommen enn i år. Det er kjærkomment når vi kjenner litt av freden som julen bringer med seg.

Den evige sæla i himmelen

frelse og fortaping

Det er lite himmelfokus blant oss. At ateistar og a-religiøse er uinteresserte er berre rimeleg – dei har jo ikkje tenkt seg dit heller. Men at me kristne er så lite opptekne av himmelperspektivet og så dårleg marknadsfører dette store, ja, det største – er tragisk.