FOR ALLE: - Jeg er barneombud for alle barn - også barn av muslimer og jøder, sier Anne Lindboe. Hun opplever omskjæring av gutter som en unødvendig smerte.

Barneombud vil erstatte omskjæring med symbolsk religiøst rituale

Kva meiner Hadia Tajik?

synspunkt

På spørsmål om kva inntrykk ho har av Kristen-Noreg, svarar ho: «Du finn like mykje variasjon der som du finn i dei muslimske miljø.»

Et nederlag for rettsstaten

leder

Rettferdig rettergang er en av menneskerettighetenes hjørnesteiner, i hvert fall i samfunn som vil kalle seg demokratiske. Da er det nedslående å oppleve hvor dårlig rettssikkerheten til den utviste, afghanske konvertitten «Reza» nå ser ut til å bli ivaretatt.