FOR ALLE: - Jeg er barneombud for alle barn - også barn av muslimer og jøder, sier Anne Lindboe. Hun opplever omskjæring av gutter som en unødvendig smerte.

Barneombud vil erstatte omskjæring med symbolsk religiøst rituale

Josef som forbilde

andakt

Josefs brønn var dyp. Faraos fengsel var mørkt. Men Jesus «sank i vår jammer ned så dypt som ingen vet».