Et mindretall i Tros- og livssynsutvalget mener at kirker skal drives på samme måte som frivillige organisasjoner når det kommer til det økonomiske.

- Kirkemedlemmer bør betale selv

Homohat blant kristne

debatt

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).