Derfor elsker vi mor

morsdag

Hvor ville de ha vært uten henne? Ni kristenledere forteller åpenhjertig om hva mor har betydd for dem.

– Fortjener å bli «Årets mor»

gjør inntrykk

En eldre hvit og syk kvinne som daglig kommer til fengslet for å ta seg av sin dødsdømte sønn, det gjør dypt inntrykk 
– både i Kongo og Norge.

Se hva som skjer!

STEVNEGUIDEN.NO

Møter, konserter, gudstjenester, retreater og stevner. Arrangørene legger selv inn informasjon i guiden som er gratis for alle!

Acta har 250.000 å gi bort

normisjon

Med 300.000 i støtte fra det offentlige kan Acta finansiere leir for barn som ellers ikke ville hatt råd til å dra.

Se hva som skjer!

STEVNEGUIDEN.NO

Kristen-Norges oppslagstavle med møter, konserter, retreater og stevner. Arrangørene legger selv inn informasjon i guiden som er gratis for alle!

Homo-omkamp i Sandnes

ansettelse

Sandnes kirkelige fellesråd har vedtatt at det blir omkamp om deres personalreglement, som ekskluderer homofilt samlevende fra stillinger i kirkene i Sandnes. Men først blir det full høring i alle menighetene.

Frp-ere droppet kirkevalget

UNDERSØKELSE

Frp er på kollisjonskurs med kirken, og svært få av Siv Jensens støttespillere brukte stemmeretten da kirkens 
«storting» skulle velges.