Sliter med å engasjere unge for Israel

generasjonsskifte

Det er langt mellom unge som er aktive i ulike organisasjoner som arbeider for Israel. Mye tyder på at det er vanskelig å rekruttere nye israelsvenner.

Joh. 3.16 knuses av Filipperne

bibelvers

Det er brevene som gjelder. Evangelistene i Bibelen må se seg slått i år. Se hvilke bibelvers som er mest delt i sosiale medier i år. Og forresten, hva er ditt favorittvers?

Kristus-brevet

andakt

Brevet til kolosserne omtales som Kristus-brevet i Bibelen. Hovedbudskapet er Jesu Kristi person og hans verk.

Vil ha 650 nye fengselsplasser i Norge

fengsel

For å få ned soningskøene og øke kapasiteten i norske fengsler, vil regjeringen bygge 650 nye fengselsplasser. Halden, Bergen og Skien fengsler skal få 100 nye plasser.

Fire kristne høyskoler vil slå seg sammen

utdanning

Ledelsen ved Diakonhjemmet høyskole, Misjonshøgskolen, Haraldsplass Diakonale Høgskole og Høgskolen Betanien har kommet fram til at det er mye å hente ved å slå seg sammen til en felles høyskole.

Ungt israelvennskap

leder

Hvor mange aktive israelvenner under 40 år finnes det i Norge? Den kanskje største utfordringen er å gi klare og gode svar på hvordan man forholder seg til palestinernes situasjon, skriver Dagen på lederplass.

Til alt folket

i fokus

La julesbudskapet bli overført fra bestemor til barnebarn, fra kamerat til kamerat, fra bror til søster denne julen. Vær frimodig! Oppdraget er ditt.

Er det fødselskraft i møtene våre?

forkynnelse

Det er en enorm kristen aktivitet omkring i landet. Bare i Den norske kirke avholdes det årlig omkring 65.000 gudstjenester med cirka seks millioner tilhørere (Statistisk Sentralbyrå). I tillegg kommer møtevirksomheten fra frikirkene og de kristelige organisasjoner. En formidabel aktivitet som vi må være glade, og takke Gud for.