Håper på et rausere samfunn

LIVSVERNPRIS

Aleksander Helmersberg (39) ble i dag tildelt Livsvernprisen 2016 for arbeidet med språk-appen «Milla Says». Han sa opp jobben og brukte sparepengene på å utvikle appen, som skal gjøre det enklere å kommunisere for barn med Downs syndrom og andre med forsinket språkutvikling.

PST: Ekstrem islamisme er den største terrortrusselen

nyheter

Ekstrem islamisme vurderes fortsatt å utgjøre den største terrortrusselen, og det er mulig at det i løpet av 2016 vil bli forsøkt gjennomført terrorangrep i Norge, mener PST. De er bekymret for flyktningstrømmen til Norge. I tillegg sier PST at Russland er en særlig trussel mot Norge.

Krever tegn for å tro

Andakt

Uten Jesus vil vi hungre og tørste åndelig talt. Bare Jesus kan tilfredsstille vårt dypeste åndelige behov.

Barnevernet – alltid til det beste for barna?

BARNEVERNSSAK

Problemet med det norske systemet, når det ikke virker, er at det ser ut til at det er ingen som står over barnevernet. Vi har henvendt oss til både fylkesmann og rådmann, men ingen vil 
(eller kan) gjøre noen inngripen i enkeltsaker, skriver storfamilien til de fem barna i den omtalte saken 
i Sogn og Fjordane som er i barnevernets omsorg.

En menighetsnekrolog

NESTE GENERASJON

På 50-tallet var dette bedehuset fylt med søndagsskolebarn. I dag er menigheten nedlagt, og huset er leid ut til ølsmaking og jazzmusikk. Les historien og se video her.

Oppdrag: Se Norge utenfra

norge

Nina Witoszek ser at oljekrisen kan føre nordmenn tilbake til idealer som har bygd landet. Godhetsregime er bra, mener den polske innflytteren.

Bedehuset trosser bispen

normisjon

Forholdet mellom kirke og bedehus på Sørlandet har blitt betent. Byremo bedehus har vedtatt at dåp, konfirmasjon og begravelse skal skje på bedehuset.

United Oslo inn i pinsen

Nye menigheter

Sammen med fem andre menigheter er Oslo-menigheten nå lagt til Pinsebevegelsen. Bli med til LED16, der 1.700 ledere er samlet til konferanse.