Nytt nettverk mot homovigsel

homovigsel

Grupperingen Åpen folkekirke, som ønsker vigselsliturgi for samkjønnede par i
 Den norske kirke, utfordres av nettverket
 Levende folkekirke.

Må forklare medlemspraksis

medlemmer

Fylkesmannen i Oslo ber nå om en redegjørelse for hvordan katolikker som aldri har bedt om det, har endt opp som medlemmer i Den katolske kirken i Norge.

Åndens frukter

andakt

En gren kan ikke selv gjøre noe for å bære frukt. Det avgjørende er hvorvidt grenen er knyttet til stammen i treet, skriver Ivar Gjerdi i andakten.

Jihadister i Norge bryr seg lite om PST

ekstremisme

Bekymringssamtalene Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har med radikaliserte muslimske ungdommer, gir dårlige resultater. Har de tenkt seg til Syria, drar de uavhengig av PSTs advarsler.

Dødelig taushet

analyse

Det norsk-pakistanske muslimske miljøet har vært stille om dødsdommen mot Asia Bibi. Den unge pakistanske kvinnens forbrytelse var å krangle med kollegene på jobben om Jesus og sin kristne tro. – Man skulle trodd at norsk-pakistanere, etter å ha bodd og levd en generasjon i Norge, hadde omfavnet den norske trosfriheten, skriver Lars Akerhaug.

– Jødiske barn er redde

nyheter

– Sammen med «homo» og «hore» er «jøde» det vanligste skjellsordet i norske skolegårder, sier Ervin Kohn, som er leder for Det Mosaiske Trossamfund.