Vil ikke ha med seg svigermor

høring

Det ble tilløp til munterhet da Bjørgvin bispedømmeråd behandlet forslaget til ny vigselsliturgi 
for likekjønnede.

Enhet og den rette lære

ANDAKT

«Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg» (Joh 17,21).

De verdsliges sabbatsbuss

shabus

Når kollektivtransporten i Jerusalem stanser på sabbaten, er «Shabus» et alternativ for de som ønsker å komme seg rundt i byen.

Seksuell trakassering, kultur og skam

TRAKASSERING

Seksuell trakassering og voldtekt skjer over alt og i alle miljøer, også blant etnisk norske, men i dette innlegget skriver jeg om de utenlandske miljøene.

Konvertitt returnert til Iran

ASYL

Advokaten (bildet) har anket og menigheten har opprettet bønnegruppe på Facebook. Likevel ble konvertitten «Mikael» sendt tilbake til Iran i går.

Mener synd har blitt tabu

FORKYNNELSE

Skaperkraft-rådgiver Andreas Masvie hevder det er en vegring for å snakke om synd i Kristen-Norge.

Er det nok å være konservativ?

MENIGHETSDOKTOREN

«Jeg er med i en kirke i Midt-Norge. Jeg følger med i blader og aviser. Det snakkes veldig mye om å være relevant. Innebærer det at teologien ikke lenger betyr så mye?»