Gud griper inn

andakt

Det går ikke alltid på skinner for oss. Tretthet og motløshet kan ødelegge så mye. Vi svikter ofte og kan lett rote oss bort. Men Bibelen har mange eksempler på hvordan Gud griper inn i menneskers liv.

Reise i et nordlig kirkelandskap

kronikk

Imidlertid står menighetene i Nord-Troms enda som en skanse i dette åndelige virvar. Selv biskopen rådde ikke med dem; det eneste han maktet var å skjelle ut læstadianerne som håpløst utdaterte, skriver Andreas Esbensen.

Kunnskap først og fremst

utdanning

Når nesten 20 prosent går ut av grunnskolen uten tilstrekkelige lese- og skriveferdigheter, kan det gi dem store problemer senere i livet.