Mellom børs 
og bedehus

fergekonge

– Jeg sitter i klisteret, men har like fullt mitt fundament i troen. Det gjør at jeg sover godt om natten, sier skipsreder Per Sævik (75).

Vil ikke ha med seg svigermor

høring

Det ble tilløp til munterhet da Bjørgvin bispedømmeråd behandlet forslaget til ny vigselsliturgi 
for likekjønnede.

Bloggsjikane til lagmannsretten

ny behandling

Bloggeren Jan Kåre Christensen ble i januar dømt for hets mot pastor Jan-Aage Torp. Nå får han lovanvendelsen vurdert i lagmannsretten.

De verdsliges sabbatsbuss

shabus

Når kollektivtransporten i Jerusalem stanser på sabbaten, er «Shabus» et alternativ for de som ønsker å komme seg rundt i byen.

Seksuell trakassering, kultur og skam

TRAKASSERING

Seksuell trakassering og voldtekt skjer over alt og i alle miljøer, også blant etnisk norske, men i dette innlegget skriver jeg om de utenlandske miljøene.

Konvertitt returnert til Iran

ASYL

Advokaten (bildet) har anket og menigheten har opprettet bønnegruppe på Facebook. Likevel ble konvertitten «Mikael» sendt tilbake til Iran i går.

Mener synd har blitt tabu

FORKYNNELSE

Skaperkraft-rådgiver Andreas Masvie hevder det er en vegring for å snakke om synd i Kristen-Norge.

Deal til gjensidig glede

vennskap

Rumenske Simona (27) hjelper pensjonisten Eigil (86) å handle. Til gjengjeld vanker det matvarer og litt pengestøtte på tobarnsmoren.