Abortbølger i 
internasjonalt farvann

MEDISINSK ABORT

Gjennom internett får kvinner veiledning til å ta abortpiller i land der abort er forbudt. Tilgang til abort er blitt et livsprosjekt for Rebecca Gomperts (48)

Ubegrenset kraft

andakt

Den hellige ånd har ubegrensede kraftreserver. Men han er ikke en upersonlig kraft, han er kraftleverandøren. Sørg for å bli kjent med ham!

Enige om styre i Gaza

AVTALE

De rivaliserende palestinske gruppene er blitt enige om en avtale om styringen både av Gaza og Vestbredden framover. – Har ingen tro på dette, sier medieviter Bassem Eid.

Utsiktene til fred i Midtøsten

lederartikkel

Benny Morris er mer enn villig til å akseptere en israelsk uttrekning fra Vestbredden, det området som i Bibelen blir kalt Judea og Samaria.

Profetens barn

moderat islam

Jeg ser at mange har meninger om islam, men reell kunnskap om hva islam er og hvordan dette kommer til uttrykk i handling mangler fundamentalt her i Vesten, særlig innen pressen.

– Ta bispevalg fra Kirkerådet

BISPEUTNEVNING

Etter tre utnevnelser mener Trond Bakkevig at Kirkerådet er uegnet for bispevalg. Den kjente prosten vil ha et organ som tar « langsiktig og helhetlig perspektiv».