Billy Graham er død

BORTGANG

Den amerikanske vekkelsespredikanten Billy Graham er gått bort, 99 år gammel. Selv om Graham har fått bredt innpass både i den kristne og den politiske sfære har han også skapt kontroverser.

Troverdig om ung asylsøker

Bokanmeldelse

Også i skjønnlitterær form kan vi høste kunnskaper som kan komme til nytte i det ansvar vi alle har for en god integrering av våre nye landsmenn.

Bekymret for iranske kristne

TROSFRIHET

En kristen konvertitt ble arrestert på arbeidsplassen sin. FN er dypt bekymret for hvordan kristne med lange fengeselsstraffer behandles i Iran.