Et anker for sjelen

andakt

Guds urokkelige løfter er som et trygt og fast anker for sjelen, midt i en urolig og stormfull verden.

Gi din stemme nå!

dagens hederspris

Nå er det din tur til å bestemme hvem som skal motta Dagens hederpris for 2017.

Bispe-varsko mot valgmenigheter

etter kirkemøtet

Bispedømmerådmedlem Gunnar Gjevre ønsker rom for konservative, men biskop Solveig Fiske frykter negative konsekvenser.

Kristent ektepar tiltalt for fysisk avstraffelse

RETTSSAK

Menighetssammenhengen familien er med i, viser til Salomos ordspråk når de forsvarer sin praksis med fysisk straff: «Den som sparer sitt ris, hater sin sønn; men den som elsker ham, tukter ham tidlig», (Norsk Bibel 88).

– De vi ber for, blir vi glad i

BØNN

Hun har bedt sammen med hardt forfulgte kristne i Pakistan og Nigeria. Nå oppfordrer Berit Hagen Agøy norske kristne om å be for forfulgte hver gang de samles til gudstjeneste.

Han oppdaget islams bakside

WAHABISME

Først da han kom til Saudi–Arabia, oppdaget Carl Schiøtz Wibye ekstremismens røtter. Han brukte syv år på å skrive boken «Terrorens rike».