Skal vi være uenige for alltid?

Kirkesplittelse

Siden Kirkemøtets vedtak om å innføre en liturgi for likekjønnede, har Den norske kirke vært i åpen konflikt. – Ikke et nytt fenomen, sier kirkehistoriker.

Følge ham

andakt

Selv om disiplene fulgte Jesus med en gang, brukte de tid på å forstå hva det innebar.

Bygger broer i ørkenen

Israel

Ordfører Eran Doron og norske Grethe Tangen Olsen har planene klare for bygging av 250 boliger i Negev.