Når gudstjenesten 
splitter

menighetsdoktorenene

«Menighetsrådet og mange frivillige ønsker å fornye gudstjenesten 
med mer variert musikk og flest mulig involverte, mens presten helst vil holde 
tradisjonelle høymesser. Hva gjør vi?» Sten Sørensen og Ommund Rolfsen svarer.

Klagesang mot salmebok

salmesang

Det blir invitert bredt til salmesang på sakte-TV til helgen. Men salmeboken er ikke tilrettelagt for blinde.

Å skape nysgjerrighet

andakt

Vi må bygge vår kristne tro på vårt personlige forhold til Jesus. Ikke på egne gjerninger, egen dyktighet og tilpasningsdyktighet.

Tilliten til Bibelen

lederartikkel

Vi må ikke bli så konfliktsky at vi overser det Bibelen faktisk sier om de siste tider, skriver Dagen på lederplass.

EU - et sete 
for Antikrist?

eu

EU var Antikrists rike, bankkort inneholdt strekkoden 666, og det stod en datamaskin i Brussel som overvåket hele verden. Det er 20 år siden 
nordmenn sist 
sa nei til EU.

Hedrer ildsjel i Kristen-Norge

dagens hederspris

Kjenner du noen som har lagt ned en særskilt innsats i et lokalt kristent arbeid? Da kan du forseslå din kandidat til en ny hederspris.

Den rette døren

I FOKUS

Det ble nettopp arrangert en stor misjonskonferanse i Stavanger. Under navnet Agenda Ut var det et bredt anlagt og variert program med blant annet en bolk som handlet om økumenikk.

Menigheter tenker nytt

MENIGHETSBYGGING

Hva gjør en bymenighet som bor trangt, er i vekst, men mangler penger til nybygg? Rømmer fra 
sentrum? Ikke pinse-
forsamlingene i Hamar 
og Kristiansand.