Samles for Israel

møteplass

Ordet og Israel er blitt en 
møteplass for dem som brenner for at jødene skal høre evangeliet. Budskapet når bredt.

Ny dag

andakt

Når vi har gått oss bort, og ikke ser håp, kaller Gud lyset for dag.

Se hva som skjer!

stevneguiden.no

Møter, konserter, retreater og stevner. Arrangørene legger selv inn informasjon i guiden som er gratis for alle!

Falleferdig

ekstremsport

– Jeg er mer forsiktig nå enn jeg pleide å være, men sannheten er at jeg ikke har færre skumle øyeblikk. Jeg designer fortsatt fallskjermer og må prøve dem ut, sier Brian Germain.

Sammenstøt på Vestbredden

nyheter

Hundrevis av radikale, jødiske bosettere på den okkuperte Vestbredden støtte tirsdag sammen med israelsk grensepoliti som vil fjerne ulovlige bygninger.

Glimt av glede

leder

Med jordskjelvet i Nepal som bakteppe samles HimalPartner denne helgen til sommerstevne med forkynnelse om glede. Et merkelig temavalg, vil kanskje noen mene. Eller kanskje det tvert om er et svært godt tema?

Avholdssaken 
begynte som et kristent opprør

meninger

Flere av de kristne vekkelsesbevegelsene som oppsto i siste halvdel av 1900-tallet, stilte krav om totalavhold til sine medlemmer. Det gjaldt blant annet Frelsesarmeen, som hadde mye av sin viktigste arbeidsmark blant mennesker med alkoholproblemer.