Uten pinsen – ingen kirke

høytid

Professor ved MF, Terje Hegertun mener pinsen er en undervurdert høytid. Uten pinsen ville det neppe vært noen kirke, mener han.

Møtte biskop 
– tviler 
fortsatt

bergen

Sokneprest Peter Rikard Johansen er framleis usikker på om han har ei framtid i Den norske kyrkja. Men han er nysgjerrig på om valkyrkjelydar kan vere ei løysing.

Josefs nei

andakt

«Jeg kan ikke svikte
min jordiske herre,
og slå inn på utuktens vei.
Jeg kan ikke svikte
min himmelske Herre,
og vandre i mørket – med deg.»

Se hva som skjer!

STEVNEGUIDEN.NO

Kristen-Norges oppslagstavle med møter, konserter, retreater og stevner. Arrangørene legger selv inn informasjon i guiden som er gratis for alle!

Vil ikke gjøre konservative prester til offer

kirken

Leder av Åpen folkekirke, har selv blitt hengt ut i media og forstår at prester som nå henges ut for sitt ekteskapssyn, opplever dette som ubehagelig. Men han mener prestene må forstå at deres syn skaper reaksjoner i samfunnet.

Maler Skriften på veggen

JERUSALEM

Seks år har Patricia Ann Solveson brukt på å male seg fra Første Mosebok til Åpenbaringen. Om noen få uker innvies «Den levende muren» i Jerusalem. Se bildene her.